akademia.jaskolki@onet.pl

37-565 Roźwienica, Mokra 119

Język angielski

Nie trzeba nikogo przekonywać jak niezbędna w dzisiejszych czasach jest znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Rolą nauczyciela języka obcego jest dbanie o rozwój i zdobywanie umiejętności językowych wśród dzieci. W wieku przedszkolnym poznają one świat empirycznie- wszystkimi zmysłami. W naszej firmie zajęcia z języka angielskiego opieramy na technice TPR (ang. Total Physical Response), która polega na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez zabawę i ruch. Dzięki tej metodzie dzieci szybciej zapamiętują używany podczas lekcji język. Jest ona alternatywą dla statycznej pracy przy stolikach .Równocześnie z rozwijaniem umiejętności językowych, nauczyciel buduje motywację dziecka, ponieważ bez niej jakikolwiek sukces jest nieosiągalny. Zapraszamy do zapewnienia dziecku dobrego startu w przyswajaniu języka angielskiego.